KONTAKTA OSS
Om du är intresserad av att gå med i föreningen och har frågor ang. vägbeskrivning så är du välkommen att höra av dig till: Marina Henriksson, tel. 08 560 341 76

ÅLDERSGRÄNS:
Du måste ha fyllt 18 år för att delta i Konstringen.

ANSÖKAN TILL KONSTRINGEN
Ansökning och inlämning av alster för år 2016
 • Du ska lämna in 5 original och ett CV. (Du kan även bifoga fotografier på extra alster). Tänk på att ansökningsalster gärna ska utgöra en så enhetlig kollektion som möjligt. Det ger juryn en tydligare bild av konstnärens egenart.
 • Inlämning måndagen den 28 januari 2016 mellan kl 18 och 20 till Björkuddsvägen 92B på Ekerö (Marina Henriksson, tel. 08 560 341 76). Dina alster bedöms av en jury bestående av 5 konstnärer som representerar olika konstinriktningar. Maxstorlek på inlämnade alster är 70 x 100 cm. Målningarna ska vara torra.
 • Dina alster skall hämtas måndagen den 1 februari 2016 mellan kl 18 och 20.

ALLMÄNT OCH GEMENSAMT
KonstRingen är ett nätverk av konstnärer och konsthantverkare som bor på Mälaröarna eller har permanent sommarboende här.
 • KonstRingen är ingen förening eller firma.
 • KonstRingen ska inte gå med vinst, d v s kostnader och intäkter ska gå jämt ut. Däremot är det förstås önskvärt att den enskilda konstnären/konsthantverkaren själv går med vinst.
 • Bara privatpersoner (både amatörer och proffs) deltar, inga firmor.
 • Åldersgränsen för att delta i Konstringen är 18 år.
 • Utställningsplats skaffar deltagaren själv.
 • Adresslista över deltagare görs varje år. OBS! Adresslistan är offentlig. Om det finns någon adressuppgift som du inte vill ha med där, meddela då den adress-ansvarige.
 • Kallelse till det första mötet lämnas helst per mail men till de som inte har mail försöker vi ordna meddelande per telefon eller brev.

Idéen med verksamheten i KonstRingen är:
 • att bidra till kulturlivet i kommunen
 • att alla, som skall ställa ut aktuellt år, samarbetar om förberedelser och deltar i KonstRingens förberedelsemöten.
 • Arbetet ska vara jämt fördelat på alla deltagare.

Ledning av KonstRingen
De första åren fanns en samordnare för alla aktiviteter och sammankallande till möten.
Åren 1995–1999 fanns det en informell samordningsgrupp med en mötesledare för att få arbetet att fungera och driva det framåt.
Sedan 2003 finns det en styrelse och arbetsgrupper med olika arbetsområden. Som ersättning för styrelsearbetet, behöver aktiva styrelsemedlemmar inte betala utställaravgift.

Kalendarium
Detta är endast till för våra medlemmars övriga aktiviteter som utställningar, kurserbjudanden m.m. Meddela webmaster minst 2 månader innan utställningens början.

EKONOMI
Medlemsavgift
En medlemsavgift på 50 kr skall skickas till pg 168 29 34-3, Eva Helzen. Vid frågor kontakta henne via e-post: eb@helzen.com senast den 31 dec. varje år. Hinner man inte betala i tid så har man januari månad på sig men medlemskapet kostar då 150 kr. Pengar som kommer in efter detta datum skickas tillbaka till avsändaren.

OBS! Betala inte medlemsavgiften förrän du har blivit meddelad om att du är antagen som medlem i Konstringen.

Ex: för att vara medlem 2016 ska avgiften (50 kr) vara inbetald senast den 31 december 2015 på KonstRingens plusgirokonto. Missar man det men betalar under januari 2016 blir då avgiften 150 kr. Därefter är det för sent.
För att kunna ställa ut så måste du ha betalt medlemsavgiften i rätt tid. Om du inte betalat medlemsavgiften så måste du söka på nytt för att vara med i KonstRingen. Om man tycker det är intressant att ha möjlighet att ställa ut så är det viktigt att man inte hoppar över att betala medlemsavgiften något år.

Utställningsavgift
Utställningsavgiften skall vara på KonstRingens konto senast den 30 april. Mellan den 1–7 maj är det dubbel avgift. (Utställningsavgiften kan variera år från år men som ex: 400 kr / 800 kr). Pengar inkomna till KonstRingen efter detta datum skickas tillbaka till avsändaren och man kan alltså inte ställa ut. Kom ihåg att skriva avsändare på din inbetalning!

Annonsering/sponsring
Fr o m 2003 har KonstRingen betalande annonsörer med i kartbladet.

MÖTEN
Under året har vi ca fyra möten.
Det första mötet i mars/april är ett allmänt möte som följer upp föregående års utställningar, beslutar om ev nya arbetsgrupper inför kommande utställning o s v. Då är närvaro för samtliga deltagare av KonstRingen nödvändig. Utställare är skyldig att anmäla förhinder av deltagande på möte till någon i styrelsen och ev lämna synpunkter på vad som skall avhandlas på mötet. I annat fall har den som inte deltar lämnat över beslutsrätten till närvarande deltagare.
Inga gemensamma anteckningar skickas ut. Var och en gör själv kom-ihåg-noteringar. Utställarna är själva skyldiga att ta reda på vad som bestämts på ett möte man inte deltagit i.

ORGANISATION
Vi har en vald styrelse på 5 personer. Den ser till att viktiga frågor samlas och behandlas, att möten kommer till stånd (cirka 4 per år), att det finns arbetsgrupper för de områden vi beslutat ska ingå i verksamheten samt håller reda på vår ekonomi.
Som medlem är man under året engagerad i en av de ovan nämnda arbetsgrupperna. Vi vill att varje medlem ser det som naturligt att aktivt delta i våra möten och det gemensamma arbetet samt att aktivt verka för att KonstRingen utvecklas. Välkommen till en gemenskap som startade 1989 och som är under ständig utveckling genom öppna och engagerade människor.

/Styrelsen